Medisch centrum

Psychologe

Psycholoog

 
Wat is een klinisch psycholoog?
U kan terecht bij een psycholoog indien u specifieke klachten heeft of eerder een algemeen gevoel van ontevredenheid. Eerst wordt er een verkennend gesprek ingepland waarin we kennis maken met elkaar. We toetsen af wat begeleiding voor u kan betekenen en welke hulp voor u nuttig kan zijn. Tijdens de gesprekken verkennen we uw gevoelens, gedachten en gedragingen zodat we samen tot een oplossing kunnen komen. De begeleiding gebeurt op uw tempo en ritme. Als klinisch psycholoog ben ik gebonden aan het beroepsgeheim en alles wat wordt verteld, blijft dus vertrouwelijk. De titel van klinisch psycholoog is beschermd en het beroep is erkend als gezondheidszorgberoep.

 

Wie kan bij een klinisch psycholoog terecht?
Ik ben gespecialiseerd in laagdrempelige begeleiding van allerhande eerstelijnsproblematieken. U kunt bij me terecht voor vele specifieke klachten of eerder een gevoel van “niet goed in je vel voelen”.
De doelgroepen waarmee ik mee werk zijn volwassen, ouderen en koppels.
Thematieken zijn onder andere: angst- en stemmingsstoornissen, misbruik van middelen, psychosomatische klachten, relatieproblematiek, verlies- en rouwervaringen, problematieken in relatie tot het ouder worden, coping van stress en werkgerelateerde klachten (burn-out, bore-out).

VITALIMCARE psychologie2 VITALIMCARE psychologie

Vitalim

050 28 91 90