Medisch centrum

Ergotherapeute

Joan Van Waeleghem

 

Wie is Joan Van Waeleghem?

Ik ben erkend ergotherapeute, afgestudeerd aan de hogeschool Gent in 2012. Naast mijn werk als zelfstandig ergotherapeute werk ik ook bij mensen met een verstandelijke beperking.

Ergotherapie is mogelijk bij heel veel verschillende groepen mensen; kinderen met een beperking of leerstoornis, volwassenen met fysieke, psychische of mentale beperking en ook bij ouderen. Bij al deze doelgroepen kan ik als ergotherapeute therapie en/of advies geven. Ik ben gespecialiseerd in woningaanpassing, behandelen van volwassenen en ouderen alsook in het geven van vormingen omtrent hulpmiddelen en valpreventie.

 

Wat is ergotherapie?

Een ergotherapeut helpt u om met een beperking (fysiek, psychisch, mentaal, aangeboren,…) toch zo zelfstandig mogelijk te leven.

 

De ergotherapeut helpt u bij het zoeken naar oplossingen voor deze probleemsituaties en zorgt ervoor dat u zo goed als mogelijk deze dingen terug zelf kan doen. Door de situatie op een andere manier aan te pakken of opnieuw aan te leren met behulp van geschikte hulpmiddelen ene samen aanpassingen te maken aan uw huis en omgeving zodat u weer optimaal kan functioneren zoals voordien.

Wie kan bij een ergotherapeut terecht?

 

Concreet kunt u voor volgende zaken terecht bij de ergotherapeute:

 

  • grote en kleine woningaanpassingen (ev. in samenwerking met verbomed)
  • hulpmiddelen advies: aankoop en samen oefenen van gebruik
  • revalidatie thuis verderzetten na ziekenhuisopname
  • rolstoeltraining en aanleren van transfers (vb.: van rolstoel naar bed, zetel, toilet of stoel en omgekeerd)
  • advies voor valpreventie
  • begeleiding voor mantelzorgers en familie; hoe omgaan met volwassene en/of oudere met beperking, dementie,… Hoe omgaan met kind met beperking en/of ontwikkelingsproblematiek, gedragsproblemen, …

 

De ergotherapeute geeft ook op maat gemaakte vormingen, bijvoorbeeld:

 

  • hef en til vormingen
  • valpreventie
  • slikproblemen
THUISVERPLEGING man verpleegster

Joan Van Waeleghem

0476 38 20 44

ergo@vitalim.be